Oferowane przez nas gaśnice i agregaty są produkowane w oparciu o System Zapewnienia Jakości ISO 9001 oraz posiadają świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Wszystkie gaśnice odpowiadają normom europejskim  PN-EN 3-7 oraz uzyskały zgodność z dyrektywą  97/23/EEC, której potwierdzeniem jest nadany znak bezpieczeństwa  CE.

Na oferowany sprzęt udzielana jest 12-miesięczna gwarancja producenta, a sprzedawca zobowiązuje się wykonać pierwszy przegląd  bezpłatnie.

Agregaty gaśnicze - gaśnice przewoźneGaśnice proszkoweGaśnice pianowe

 

Gaśnice śniegowe

 


Podręczny zestaw gaśniczyUrządzenia gaśnicze

 
Autoryzowany Zakład Serwisowy
© 2017 Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o. / Grudziądz / SYSPiR CMS